Odstop od pogodbe

Pravica do odstopa od pogodbe

Potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od te pogodbe. Odstopni rok poteče v 14 dneh od dne ko potrošnik pridobi fizično posest na prvem kosu blaga ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta  namen določi potrošnik. Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje RASTKI, d.o.o. Hrastnik, naslov Cesta 1. maja 33, 1430 Hrastnik, telefon 03 6205 662, e-pošta info@rastki.sio svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe (npr. s pismom, poslanim po pošti ali po elektronski pošti, izpolnjenim odstopnim obrazcem na spletni strani podjetja).

V ta namen lahko potrošnik neobvezno uporabi priloženi odstopni obrazec. Potrošnik lahko elektronsko izpolni in predloži tudi vzorčni odstopni obrazec ali katero koli drugo nedvoumno izjavo na spletni strani prodajalca www.rastki.si. Če se potrošnik odloči za to možnost, podjetje po elektronski pošti pošlje potrošniku potrdilo o prejemu takšnega  odstopnega obrazca na trajnem nosilcu podatkov. Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem  pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.

Učinki odstopa od pogodbe

Če potrošnik odstopi od te pogodbe, mu podjetje brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani podjetja). Tako povračilo podjetje izvede z nakazilom na transakcijski račun (TRR) potrošnika; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila potrošnik ne nosi  nikakršnih stroškov. Podjetje lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler potrošnik  ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej. Če je potrošnik prejel blago v zvezi s pogodbo blago potrošnik vrne na stroške podjetja. Potrošnik blago izroči dostavni službi, ki jo je podjetje pooblastilo za prevzem blaga brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, na katerega je potrošnik obvestil podjetje o odstopu od pogodbe. Rok se upošteva, če potrošnik blago pošlje nazaj pred iztekom 14-dnevnega roka.