Dejavnost

Podjetje RASTKI, d. o. o., Hrastnik se poglavitno ukvarja s trgovinsko dejavnostjo. Poleg tega deluje na področju vratarsko-receptorske dejavnosti, proizvodnje v invalidski delavnici (polnjenje, pakiranje in embaliranje), urejanja okolice, dejavnosti menz in pralnic, čiščenja poslovnih prostorov, administrativnih zadev, strokovnih nalog s področja kadrov in organizacije ter proizvodnje plastične embalaže (plastenke in zaporke).