Hramba in uporaba izdelkov

Pri hrambi in uporabi izdelkov upoštevajte navodila o hrambi in uporabi, ki so navedena na etiketi ali dokumentaciji izdelka.