Varstvo osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov, je:

Rastki, d.o.o. Hrastnik

Cesta 1. maja 33, 1430 Hrastnik,

IBAN SI 56 0233 1005 2757 669

ID za DDV: SI 74023195

Matična številka: 1422367

Kontakt: info@rastki.si

Zavezujemo se, da bomo vse pridobljene osebne podatke hranili in obdelovali v skladu z GDPR in Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

PRIDOBIVANJE OSEBNIH PODATKOV

Vaše osebne podatke pridobivamo ob vašem naročilu izdelkov v spletni trgovini, z registracijo uporabnika, ob komunikaciji preko e-pošte.

Podatki, ki jih zbiramo, obdelujemo in hranimo so, ime in priimek, naslov in kraj bivanja, elektronski naslov, uporabniško ime, geslo, telefonska številka ter podatki, ki jih prostovoljno dodate v obrazec na spletnem mestu rastki.si

Zgoraj navedene podatke potrebujemo za obdelavo naročila in morebitno komunikacijo z vami. Pridobljene podatke uporabimo za obdelavo naročila, izdajo računa ter dostave.

Podjetje Rastki, d.o.o. Hrastnik ne odgovarja za nastalo škodo ob napačnem vnašanju podatkov v obrazec na spletni strani tki-trgovina.si.

POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV

Vaše osebne podatke smo dolžni posredovati organom pregona in drugim vladnim organom, v primeru, da je to zahtevano v zakonu ali pa se uporabijo za preprečitev kaznivih dejanj in morebitnih prevar. Vaši osebni podatki v nobenem primeru ne bodo posredovani nepooblaščenim osebam.

VAŠE PRAVICE

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate pravico do:

Če je na koncu pika more bit z veliko začetnico, če hočeš z malo dej nakonc ,/;

  • dostopa do vaših osebnih podatkov in njihovo kopiranje;
  • dopolnitve ali popravka vaših osebnih podatkov, če so ti nepopolni ali netočni,
  • izbrisa svojih osebnih podatkov, če niso več potrebni za namene, zaradi katerih so bili zbrani;
  • če so bili obdelani nezakonito ali so bili obdelani na podlagi vaše privolitve, pa ste privolitev preklicali in ne obstaja druga pravna podlaga za njihovo obdelavo;
  • prenosa osebnih podatkov k drugemu upravljavcu, kadar je to tehnično izvedljivo;
  • omejitve obdelave svojih osebnih podatkov, zlasti če oporekate njihovi točnosti – in sicer za obdobje, ki nam omogoči preveriti točnost vaših osebnih podatkov; če je obdelava nezakonita, pa nasprotujete izbrisu osebnih podatkov; če je potekel rok hrambe podatkov, vi pa jih potrebujete za uveljavljanje pravnih zahtevkov;
  • preklica podanega soglasja za obveščanje.

Pri uveljavljanju vseh svojih pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij se obrnite na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, ki vam je na voljo na e-naslovu: info@tki-trgovina.si. Vašo vlogo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v skladu z GDPR. Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov, se lahko pritožite pristojnemu državnemu organu: Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si).

OBDOBJE HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Zakonska obdelava iz 6.b člena GDPR – obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe (obdobje hrambe: 10 let), ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe (obdobje hrambe: 5 let).